Abszorberek

Az abszorpció lényege, hogy különböző folyadékokkal a légnemű szennyező anyagokat (NH3, HCl, SO2, VOC, stb.) megkötjük a levegőből.

Az egyedi feladattól függően lehet regeneratív, vagy nem regeneratív abszorpció. Regeneratív abszorpció, amikor a telített abszorber folyadékot a technológiai folyamatban regeneráljuk, így a megkötött szennyezőt kinyerjük, az abszorber folyadékot pedig ismét felhasználjuk a levegő tisztításban.

Az abszorber folyadék regenerálását, tisztítását, termodinamikai tulajdonságaitól függően atmoszférikus, vagy vákuumdesztillálással végezzük. Ehhez az abszorber mellé egy desztilláló egységet is telepítünk, ami a folyamatos regenerálást biztosítja.

Nem regeneratív abszorpció esetén a telített abszorpciós folyadékot eltávolítjuk a megkötött szennyezővel együtt,
és friss folyadékot töltünk az adszorberbe. A kiszedett, veszélyes hulladéknak minősülő telített abszorber folyadékot pl. szennyvíz tisztítóban ártalmatlanítjuk.

A regeneratív, vagy nem regeneratív technológia alkalmazása a megkötött szennyező mennyiségi és minőségi paramétereitől függnek.

Abszorber folyadék lehet pl.:

  • Víz,
  • Különböző vizes oldatok,
  • Ásványolaj származék,
  • Szilikon olaj,
  • Különböző glikolok,
  • Egyéb speciális folyadékok.

Az abszorpció speciális esete a kemoszorpció, amikor a megkötendő komponens az abszorber folyadékkal vegyi reakcióba lép, és abban irreverzibilisen megkötődik.

pl.: Abszorpció:         NH3 + H2O    =   (NH4)OH

      Kemiszorpció:   2NH3 + H2SO4 =   (NH4)2SO4 + 2 H2O

A folyamat természeténél fogva nincs lehetőség regenerálásra.

 

Adott berendezésben az abszorpciós folyadék, és a megkötendő szennyező anyag egymáshoz való viszonya, reakció készsége határozza meg, hogy abszorpció, vagy kemiszorpció játszódik le.

Bizonyos tevékenységeknél, pl tartálytisztítás, változó telepítési hellyel, csak alkalmilag kell egy kisebb abszorbert felállítani, és a pár napos munkavégzés során szükség szerint üzemeltetni.

Erre a célra fejlesztettük ki a MOBIL ABSZORBER-t, ami szétszerelt állapotban egy kisteher autón szállítható, és 2 ember 1 óra alatt össze tudja szerelni. A készüléket teljes kiépítettségben (ventilátor, szivattyúk, gázkoncentráció mérők, stb.), vagy csak az abszorber, és a folyadék tartály terjedelemben tudjuk szállítani.

Érdeklődés esetén ITT talál meg minket.

A fenti műveletekhez kínálunk önöknek különböző megoldásokat.

MERKAPTÁN HYPOS KEMISZORPCIÓJA
 

VÉGGÁZ ÉGETŐ KÉTLÉPCSŐS FÜSTGÁZ TISZTÍTÁSA

SÓSAV VIZES ABSZORPCIÓJA, és LÚGOS KEMISZORPCIÓJA

 
MOBIL KÉN-HIDROGÉN ABSZORBER